BoligtakseringSkadetakseringTilstandsrapporterBoligsalgrapporterReklamasjonsrapporterSkaderapporterByggeoppfølgingByggesøknaderOvertagelsesbefaringUavhengig kontroll

TAKSTINGENIØR

Definisjon av en takstingeniør

Takstingeniøren utøver som spesialist innen fagområdet bygg og anlegg. Takstingeniøren skal ha kunnskap og kompetanse til å kalkulere nå verdier av en eiendel, boliger, tomter, eiendommer og/eller sannsynligheten for verdier. I takseringsyrket og i kalkulasjonen benyttes både erfaring, statistikker og faste metoder. Takstingeniøren benytter sikre kilder og referer til disse i alle takstdokumentene Takstingeniøren skal også kalkulere kostnadene ved skade og tilbakeføring avbygningsskader. Ideelt sett fungerer en takstingeniør uavhengig av kjøper og selger. En takstingeniør er alltid upartisk i en hver transaksjon. Vårt arbeid er forankret i ett regelverk og en instruks som skal følges i alle ledd. En takstingeniør sertifisert i NITO Takst skal ha den nødvendige kompetansen og avholder årlig kurs og kompetanseheving.

Rapporter

Dette er en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Tilstandsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. En tilstandsrapport er en tilstandsbeskrivelse utført i henhold til Nito Takst regler og NS3424/3451. ”Nivå 1” er registreringsnivået, basert på kun visuelle observasjoner.
Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, etter som det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner.

Våtromsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport, hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold i tilknytning til våtrom som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Våtromstesten er en systematisk presentasjon av de forhold som Takstmann har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner.

Boligsalgsrapporten er en teknisk tilstandsrapport, basert på Norsk Standard NS 3600:2013 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig). Formålet med Boligsalgsrapporten er å vise resultatene av en utført tilstandsanalyse, for å bidra til økt trygghet og redusert konfliktnivå ved eierskifte. Rapporten erstatter ikke selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt ved eierskifte. Boligsalgsrapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som takstingeniøren har observert, og som har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges TakseringsForbund (NTF) og NITO Takst. Bare takstmenn/takstingeniører som er godkjent av et av disse forbundene, kan utarbeide tekniske tilstandsanalyser som dokumenteres med en Boligsalgsrapport.

En reklamasjonsrapport er en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte. Oppdraget går ut på å vurdere de reklamerte forhold på stedet samt tilgjengelig teknisk saksdokumentasjon. Reklamasjonsrapporten omfatter ikke vurdering av de juridiske sidene i saken, og vurderer kun de forhold som det er reklamert på.

Når uhellet er ute og eiendommen får skade, vil forsikringsselskapet i svært mange tilfeller kontakte en Takstingeniør for å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. I noen tilfeller, spesielt ved kompliserte skader, får Takstingeniøren i oppdrag å styre istandsettings‐arbeidene. Som Takstingeniør er man den uavhengige tredjepart som gjennom profesjonell og kunnskapsrik yrkesutøvelse sikrer et riktig oppgjør og reparasjon.

Rapporten utarbeides på grunnlag av takstingeniøren befaring og oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, dog uten at det er gjort grundige undersøkelse av den tekniske tilstanden. Verdien beregnes etter vurdering av beliggenhet med en vurdering av utsikt, sol, kommunikasjon, butikker, barneskole og lignende.

Rapporten er oppbygget på samme måte som en vanlig Verditakst . Forhåndstakst blir basert på tegninger og beskrivelser på bygning eller del av bygning.

En verdivurdering blir brukt i forbindelse med for eksempel en refinansiering av boliglån.
Verdivurdering er en forenklet rapport som gir markedspris på befaringstidspunktet.

Uavhengig kontroll for tiltaksklasse 1.

Vi utfører uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet i tiltaksklasse 1.
Reglene om uavhengig kontroll er gitt i plan- og bygningsloven (pbl) kap. 24 og byggesaksforskriften kap. 14.
Iflg pbl. § 24-1 skal det gjennomføres uavhengig kontroll innenfor viktige og kritiske områder i et tiltak.
I tiltaksklasse 1 er det først og fremst krav til uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og lufttetthet i nye boliger.
Kontrollen omfatter kontroll av prosjektering av ovennevnte områder. Dette innebærer også en befaring på byggeplass når fuktsikring av våtrom er ferdigstilt.

Få hjelp av en fagmann til å vurdere eiendommen du skal kjøpe eller overta. Takstmannen blir med på visning, forhåndsbefaring, overtakelse eller ett‐årsbefaring.

Priser

Tilstandsrapport bolig inkludert arealmåling og kjøring inn til 30 km (NS 3424)

Enebolig, del av rekkehus og halvpart av tomannsbolig.
Fra kr 6 000

Leilighet.
kr 5 000

Tillegg for verditakst i rapporten.
kr 2 000

Våtromsrapport inkludert arealmåling og kjøring inn til 30 km:
kr 3 900

Boligsalgsrapport 2 (NS 3600)
Pris på forespørsel

Verditakster inkludert arealmåling og kjøring inn til 30 km

Verditakst fast eiendom.
kr 5 000

Verditakst tomt.
kr 3 300

Forhåndstakst inkludert befaring av tomt (før byggestart).
kr 3 300

Verdivurdering
kr 3 300

Overtagelse
kr 1 000 per time

Uavhengig kontroll
kr 1 000 per time

Skade/ reklamasjons rapport
fra minstepris kr 5 000

 

VIKTIG

  • Priser per 01. Januar 2017 inkl. mva.
  • Ved bestilling av to rapporter i samme område blir kjøringen delt mellom oppdragene.
  • Det kan forekomme tillegg for spesielt store arkitekttegnende boliger på grunn av ekstra tidsbruk.
  • Rapportavgift Nito Takst per ferdigstillt rapport.  kr 200
  • Kjøring over 30 km. kr 9 pr. km.

 

Kontakt

Ikke nøl med å ta kontakt med
Svein Kåre Bringedal
Takstingeniør

Ring

Tlf.: 94 84 82 84

Send en e-post

post@takstogboligvest.no

Om Byggmester/Takstingeniør
Svein Kåre Bringedal

Jeg har vært ansatt og drevet for meg selv i byggebransjen siden 1998. Uteksaminert Byggmester i 2006. Uteksaminert  Takstingeniør i 2014. Jobbet som fast ansatt Takstingeniør høsten 2014 og frem til våren 2016. Da startet jeg opp Takst og Bolig Vest AS. Dette for å drive selv med min lidenskap å kontrollere bygg samt verdsette bygg og eiendommer.

Takst og bolig vest | Bare enda et WordPress-nettsted